GRAVE

Romania/Female/Mihaela.

cuvintesincere.tumblr.com (via cuvintesincere)

(via alexandraagabriela)

Nimeni nu asculta niciodata un adolescent. Toti cred ca suntem fericiti doar pentru ca suntem tineri.

(via clarissa-cj)

Spike

(via beatrrriceee)

Şi toata lumea vrea să ploua cu valută, dar nu se-ntâmplă.

(via alexandraagabriela)

(via alexandraagabriela)

Banii fac pământul să se-nvârtă.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter