GRAVE

Romania/Female/Mihaela.

Penelope Douglas - Intimidare (via 26-septembrie)

(via ciprict)

Daca te prefaci că nu-ţi pasă, nu înseamnă că te eliberezi.

John Green - Sub aceeaşi stea (via 26-septembrie)

(via ciprict)

Fară durere,cum am putea şti ce e bucuria?

(via the-rain-falls-on-her-skin)

(via poate-prea-tarziu)

Şi zece vieţi de-aş sta cu tine, tot ar fi puţine..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter